กิจกรรมเพื่อสังคม

ได้ทั้ง เงิน ได้ทั้งบุญ เรานำ เงิน ส่วนหนึ่งกลับคืนสร้างประโยชน์ให้สังคม ขอผลบุญนี้ให้คุณโชคดี  ร่ำรวย ยิ่งๆขึ้นไป